Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: školska, deset jednodnevnih susreta

Namjena: skup je namijenjen učiteljima Osnovne škole Jesenice, Dugi Rat

Mjesto održavanja: Osnovna škola Jesenice, Đački put 10, Dugi Rat

Broj polaznika: 12 – 15

Rok prijave: obvezna prijava do 30. rujna na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sabina Marunčić, prof.

Ciljevi:

–          učitelji će unaprijediti svoje osobne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge),

–         učitelji će unaprijedit svoje socijalne kompetencije (prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima) i

–         učitelji će unaprijedit svoje profesionalne kompetencije (uočiti, razumjeti i uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; razumjeti grupnu dinamiku; razvijati vještine upravljanja grupom te praćenja i vrednovanja individualnog i grupnog rada; raščlanjivati postupke i okolnosti te donositi djelotvorne odluke).

Oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: / deset susreta, od listopada 2018. do kolovoza 2019., prema dogovoru sa supervizantima

Voditelj:

viša savjetnica za vjeronauk Sabina Marunčić, prof.,
telefon: 021/ 340 997