Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, školska

Namjena: učiteljima i stručnim suradnicima COOR Podravsko sunce Koprivnica, učiteljima i stručnim suradnicima OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, učiteljima i stručnim suradnicima OŠ Ivane Brlić Mažuranić Strizivojna

Mjesto održavanja: COOR Podravsko sunce Koprivnica, Hercegovačka 1, OŠ Ivane Brlić Mažuranić Strizivojna, Ul. Braće Radić 166, OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, Ul. Tina Ujevića 18,

Broj polaznika: 8 – 12

Rok prijave: rad s već formiranim grupama

Predavači: Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

Metode i oblici rada: radionice, sokratovski razgovor, dramatizacija; grupni individualni  i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: nastavak rada s već formiranim supervizijskim grupama. Točan datum održavanja prema dogovoru sa supervizantima

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act.soc.,
Telefon: 031 284-916