Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski

Namjena: supervizijska grupa stručnih suradnika pedagoga ( osnovne i srednje škole) Istarska županija

Mjesto održavanja: Strukovna škola Pula

Broj polaznika: 12

Rok prijave: obvezna prijava do 20. u mjesecu na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: /

Ciljevi: prevencija izgaranja na poslu, unaprjeđivanje vještina praćenja procesa

Metode i oblici rada: kreativne tehnike, timski rad, individualni rad, studij slučaja

Vrednovanje: na kraju ciklusa od 10 susreta/ forms obrazac

Napomena: Grupa polaznika je konstantna tijekom 10 susreta, a vrijeme susreta dogovara se svakoga mjeseca prema potrebama i mogućnostima polaznika

Voditelj: Mirjana Kazija, viša savjetnica/supervizorica