Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, školska

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, COOR Podravsko sunce Koprivnica, učiteljima ŽSV-a sa sjedištem u Brestovcu i učiteljima grada Osijeka.

Mjesto održavanja: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Franje Tuđmana 9, 43000, Bjelovar,  COOR Podravsko sunce Koprivnica, Hercegovačka 1, OŠ Dragutina Lermana, Požeška 6, 34322, Brestovac i OŠ August Šenoa, Drinska ul. 14, 31000, Osijek

Broj polaznika: 8 – 12

Rok prijave: rad s već formiranim grupama

Predavači: Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

Metode i oblici rada: radionice, sokratovski razgovor, dramatizacija; grupni individualni  i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: nastavak rada s već formiranim supervizijskim grupama

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act.soc.,
Telefon: 031 284-916