Stručni skupovi / 10. srpnja 2017.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: voditelji ŽSV-a učitelja i nastavnika geografije Središnje Hrvatske

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do  1. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: voditelji ŽSV-a unaprijedit će svoje

  • osobne kompetencije – prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge;
  • socijalne kompetencije – prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima;
  • profesionalne kompetencije – uočiti, razumjeti i uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; razumjeti grupnu dinamiku; razvijati vještine upravljanja skupinom te praćenja i vrednovanja individualnog i skupnog rada; raščlanjivati postupke i okolnosti te donositi djelotvorne odluke.

Metode i oblici rada: Majeutički razgovor, rad u grupi, rad u paru, igranje uloga, organizacijske raščlambe, rad na slučajevima, sociodrama, psihodrama, kratka predavanja.

Vrednovanje: Pisano (upitnik, skala procjene, esej), verbalno i neverbalno (uporabom kreativnih tehnika, pantomimom, mimikom, gestom, bojom i slično) na kraju svakog supervizijskog susreta, sredinom supervizijskog ciklusa i na kraju rada sa supervizijskom grupom.

Napomena: Stručno usavršavanje održat će se četiri puta tijekom školske godine. Točni termini bit će dogovoreni sa supervizantima.

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf,
viša savjetnica za geografiju,
telefon: 01/ 2785 074,