Stručni skupovi / 24. travnja 2017.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: školska

Namjena: program je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,  Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek i Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar

Mjesto održavanja: u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek i Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar

Broj polaznika: 8 – 12

Rok prijave: nastavak rada s već formiranim skupinama

Predavači: Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije.

Oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-916