Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski skup

Namjena: skup je namijenjen svim djelatnicima u odgoju i obrazovanju

Mjesto održavanja: Rijeka, Pula, Otočac

Vrijeme održavanja: 10 susreta u trajanju od 4 sata

Broj polaznika: 10-14

Rok prijave: obvezna prijava do 10. svibnja 2017. na www.ettaedu.azoo.hr uz prethodni telefonski dogovor

Predavači: Robert Cimperman, viša savjetnik/supervizor

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje

osobne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge)

socijalne kompetencije (prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima)

profesionalne kompetencije (uočiti, razumjeti i uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; razumjeti grupnu dinamiku; razvijati vještine upravljanja grupom te praćenja i vrednovanja individualnog i grupnog rada; raščlanjivati postupke i okolnosti te donositi djelotvorne odluke)

Metode i oblici rada: grupni rad, kreativne tehnike, psihodrama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup će se održavati u deset susreta kroz školsku godinu

Voditelj: Robert Cimperman

Viši savjetnik za odgoj i obrazovanje djece i učenika s teškoćama u razvoju/ supervizor
robert.cimperman@azoo.hr