Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: školska

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

Mjesto održavanja: u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

Broj polaznika: 8 – 12

Rok prijave: nastavak rada s već formiranim skupinama

Predavači: Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije.

Oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-916