Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: OŠ Bogoslav Šulek, Slavonski Brod, Aleja Miroslava Krleže b.b.

Broj polaznika: 11

Rok prijave: nastavak rada s već formiranim grupama

Predavači: Marina Ništ

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije.

Metode i oblici rada: radionice, sokratovski razgovor, dramatizacija; grupni individualni  i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: nastavak rada s već formiranom supervizijskom grupom

Voditelj:

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Marina Ništ, prof.
Telefon: 031 284 917