Stručni skupovi / 24. travnja 2015.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: Grand Hotel Adriatic Opatija 

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava do  20. lipnja. 2015. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Irena Bezić, Jasenka Pregrad, prof., prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, doc.dr.sc. Radojka Kraljević, dr. sc. Slavica Žužić, Zdravko Bokulić, prof., Mirjana Šimunović-Škunca, dipl. psihologinja, Alemka Guštin, prof, mr. sc. Majda Fajdetić, Tijana Vidović, viši savjetnici supervizori

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici će

  • prepoznati važnost supervizije kao oblika podrške u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i konfliktima
  • raspraviti stavove i aktivnosti koje dovode do narušavanja odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama
  • odrediti važnost osobne odgovornosti i odgovornosti za odnose
  • koristiti podršku u nošenju s procesima promjena te pri reflektiranju i donošenju aktualnih profesionalnih odluka

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sudionici/škole rezerviraju i snose troškove smještaja u hotelu

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr