Stručni skupovi / 12. studenoga 2013.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, međužupanijska

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtićima

Mjesto održavanja: dječji vrtići članova grupe u Gradu Zagrebu, Sisku i Karlovcu

Broj polaznika: 10

Rok prijave: Nastavak rada s već formiranim grupama

Predavači: Tijana Vidović, prof.,

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije.

Metode i oblici rada: majeutički razgovor, rad u grupi, igranje uloga, rad u paru, organizacijske raščlambe, rad na slučajevima, sociodrama, psihodrama, kratka predavanja

Vrednovanje: Pisano (upitnik, skala procjene, esej), verbalno i neverbalno (uporabom kreativnih tehnika, pantomimom, mimikom, gestom, bojom i slično) na kraju svakog supervizijskog susreta, sredinom supervizijskog ciklusa i na kraju rada sa supervizijskom grupom

Napomena: Jedna grupa po pozivu iz DV Karlovac, druga grupa otvorene prijave. Točno vrijeme održavanja (datum, trajanje): prema dogovoru sa supervizantima

Voditelj:

Tijana Vidović, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Telefon: 01/ 27 85 069;