Stručni skupovi / 15. prosinca 2015.

Razvoj odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića (iskustva Dječjeg vrtića „Radost“)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima pedagozima s područja

grada Zagreba – istočni dio i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Radost“, Ljubijska 79/a, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 22. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Sanja Jelovčić, prof.; Vesna Marić, dipl.ped., ravnateljica; Alka Požnjak-Malobabić, prof., stručna suradnica pedagoginja (mentor), članica radne skupine za izradu prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje; Ljubica Duspara, prof., stručna suradnica psihologinja (savjetnik); Dijana Majetić, bacc sestrinstva, zdravstvena voditeljica; Tina Kunc, odgojiteljica (savjetnik); Jasminka Krušelj, odgojiteljica (savjetnik); Mirela Stjepanović, odgojiteljica (mentor); Željka Jakovac, Mira Franić, Marina Rebrović i Karolina Šeremet, odgojiteljice

Ciljevi: sudionici će se upoznati s oblikovanjem i razvojem kurikuluma Dječjega vrtića „Radost“ s ciljem razmjene znanja i iskustava te poticanja na promišljanje i unapređivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse u suglasju s implementacijskim odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje; isticanje kompetencijskog okvira kurikuluma; odražavanje sastavnica Nacionalnog kurikuluma na kurikulum dječjega vrtića; isticanje osobitosti kurikuluma predškole; podrška pluralizmu pedagoških ideja u jedinstvenim uvjetima odgojno-obrazovne ustanove

Metode i oblici rada: izlaganje, prezentacije, radionički oblici, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr