Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Inovativne strategije u nastavi prirodoslovlja

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima prirode, biologije, kemije i stručnim suradnicima obrazovnih ustanova talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Srednja talijanska škola Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. svibnja 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: u dogovoru sa znanstvenim centrom Laboratorio dell’Immaginario scientifico u Trstu

Ciljevi:

  • sudionici će usporediti vlastite tehnike i metode poučavanja sa predstavljenim metodama u sklopu radionica
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost ponuđenih sadržaja, tehnika i metoda poučavanja u odnosu na odgojno-obrazovni kontekst u kojemu poučavaju
  • sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove predavača

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699
e-pošta: patrizia.pitacco@azoo.hr