Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Inkluzivnost u ranim i predškolskim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: stručni skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima iz vrtića koji  rade s djecom  s teškoćama u razvoju.

Mjesto održavanja: DV Sopot, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do  početka  veljače  2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, dr. sc.Maja Petković, Mirela Marjanac, više savjetnice Agencije

Ciljevi:-podrška odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima o primjerenim načinima, metodama i aktivnostima u radu s djecom s teškoćama, upoznavanje s zakonskim i podzakonskim aktima u inkluzivnom obrazovanju, hodogram uključivanja kroz podršku, senzibilizacija za pružanje profesionalne podrške, obilježja i specifičnosti razvoja djece s teškoćama, smjernice prepoznavanja i razumijevanje funkcije istih, poznavanje različitih oblika podrške ( profesionalne, programske i didaktičko-metodičke), prikaz primjera dobre prakse

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr 

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Mara Capar, mag. rehab. educ.
Telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr