Stručni skupovi / 31. kolovoza 2018.

Inkluzivnost u predškolskim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen ravnateljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima iz vrtića koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Mjesto održavanja: Omiš, hotel Plaža

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 25. listopada 2018. na www.ettaedu.azooo.hr

Predavači:

mr. sc. Vera Šutalo, dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, prof. dr. dc. Snježana Sekušak-Galešek, prof., Mirela Marjanac, mag. paed. educ.; Ines Rako, prof.; Tijana Vidović, prof.; dr. sc. Martina Glasnović, dipl. iur., stručni suradnici i odgojitelji promovirani u zvanje i viši savjetnici i vanjski suradnici Agencije za odgoj i obrazovanje i dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Mirela Marjanac, mr. sc. Martina Glasnović, prof. i više savjetnice Agencije

  • podrška ravnateljima, odgojiteljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima o primjerenim načinima, metodama i aktivnostima u radu s djecom s teškoćama,
  • upoznavanje s zakonskim i podzakonskim aktima u inkluzivnom obrazovanju
  • hodogram uključivanja kroz podršku, senzibilizacija za pružanje profesionalne podrške, obilježja i specifičnosti razvoja djece s teškoćama, smjernice prepoznavanja i razumijevanje funkcije istih, poznavanje različitih oblika podrške ( profesionalne, programske i didaktičko-metodičke)
  • prikaz primjera dobre prakse.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama

mr. sc. Inga Seme Stojnović,
Telefon: 01/2785 069

E-adresa: inga.seme-stojnovic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Mara Capar, mag. rehab. educ.
Telefon: 01/2785 120

E-adresa: mara.capar@azoo.hr

Luči Lončar, dipl. defektolog

 

luci.loncar@azoo.hr