Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Inkluzivnost u predškolskim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen ravnateljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima iz vrtića koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Mjesto održavanja: Omiš, prema rezultatima nabave

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 25. rujna 2018. na www.ettaedu.azooo.hr

Predavači:

dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, izv. prof.  dr. sc. Snježana Sekušak- Galešev, Tijana Vidović, prof, Ines Rako, Mirela Marjanac, mr. sc. Martina Glasnović, prof. i više savjetnice Agencije

Ciljevi:

  •  podrška ravnateljima, odgojiteljima i stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima o primjerenim načinima, metodama i aktivnostima u radu s djecom s teškoćama,
  • upoznavanje s zakonskim i podzakonskim aktima u inkluzivnom obrazovanju
  • hodogram uključivanja kroz podršku, senzibilizacija za pružanje profesionalne podrške, obilježja i specifičnosti razvoja djece s teškoćama, smjernice prepoznavanja i razumijevanje funkcije istih, poznavanje različitih oblika podrške ( profesionalne, programske i didaktičko-metodičke)
  • prikaz primjera dobre prakse.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama

 

mr. sc. Inga Seme Stojnović,
Telefon: 01/2785 069
E-adresa: inga.seme-stojnovic@azoo.hr
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Mara Capar, mag. rehab. educ.
Telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr