Stručni skupovi / 8. studenoga 2016.

Inkluzija učenika izbjeglica u hrvatske škole: od razumijevanja do prihvaćanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: voditelji ŽSV-a psihologa i pedagoga osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Škola za medicinske sestre, Mlinarska 34,  Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 2. prosinca 2016.  na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sanja Pupačić, Martina Čarija, Mihael Kozina, Nuri Al Ahmed, Sandra Raković, Vesna Ivasović, tim OŠ Frana Galovića: Blaženka Jurić-Mrša, Neva Ćapin i Maja Lisska

Ciljevi: Sudionici će moći:

  • objasniti osnovne psihosocijalne potrebe izbjeglica
  • prepoznati vlastite nesigurnosti vezano uz integraciju djece izbjeglica u svoje škole
  • preispitati vlastite stavove o nepoznatim kulturama
  • opisati preporučeni postupak u slučaju krizne situacije u obitelji s kojom rade
  • usporediti primjere dobre prakse

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni, skupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
telefon: 01/2785-088
 
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Miljenka Galić, dipl. ped.
tel.: 01/2785-027