Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Informiranje i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za primjenu kurikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike te učiteljima mentorima, profesorima mentorima, učiteljima savjetnicima i profesorima savjetnicima Primorsko-goranske, Ličko senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna je prijava do 15. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači: dr. sc. Nataša Erceg, dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • biti informirani o kurikularnim dokumentima,
  • moći primjenjivati kurikularne dokumente vezane uz nastavu fizike.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica 
telefon: 051 / 317 690