Stručni skupovi / 29. veljače 2016.

Informiranje i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za primjenu kurikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: OŠ Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 19. ožujka 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sonja Rupčić Petelinc, prof., Dubravka Turčinović, dipl.ing., i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: Sudionici će biti informirani o kurikularnim dokumentima i načinima njihove implementacije u odgojno-obrazovni proces. Posebno će biti upoznati s predmetnim kurikulumom kemije uz konkretizaciju jezgrovnih ishoda, odnosno  planiranje i programiranje nastavnoga procesa na temelju odabranih odgojno-obrazovnih ishoda i ključnih sadržaja ishoda.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice; frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica za biologiju i kemiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317696