Stručni skupovi / 20. siječnja 2016.

Informiranje i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za primjenu kurikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen  odgojiteljima edukacijskim rehabilitatorima

Mjesto održavanja: Rijeka, AZOO

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 1. ožujka 2016. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: Robert Cimperman, Daniela Cvitković, Nana Gulić, Jasna Šverko

Ciljevi: sudionici će biti informirani o kurikularnim dokumentima, a posebno o okviru rada s učenicima s teškoćama s naglaskom na predškolski odgoj i obrazovanje te će biti osposobljeni za izradu osobnih kurikuluma

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Robert Cimperman
Viši savjetnik za odgoj i obrazovanje djece i učenika s teškoćama u razvoju
Telefon: 051/320 382
E-adresa: robert.cimperman@azoo.hr