Stručni skupovi / 15. prosinca 2015.

Informiranje i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za primjenu kukrikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima Županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanja

Mjesto održavanja: Zagreb  

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za rad s učenicima vezano za mjeru 2.4.4. Strategije obrazovanja,znanosti i tehnologije
  • biti osposobljeni za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
  • biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj  primjerak Programa međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008