Stručni skupovi / 18. srpnja 2018.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi francuskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima francuskoga jezika (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, mentorima i savjetnicima, voditeljima ŽSV-a, ostalima…)

Mjesto održavanja: OŠ Kamen-Šine, Gospe od Karmela 1, Split

Broj polaznika: 20 profesora francuskoga jezika

obvezna prijava do 5. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Anka Marić, prof. i Slavenka Markota, prof.

Ciljevi: sudionici će se upoznati s Mentimeter–online alatom za izradu interaktivnih prezentacija, Spiral-online alatom za formativno vrednovanje i QR kodovima u nastavi

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni…

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa.

Napomena: stručni skup organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska udruga profesora francuskog jezika (HUPF) u sklopu projekta FIP 2014 koji provodi u suradnji s Međunarodnom federacijom profesora francuskog jezika (FIPF)

Troškove stručnog skupa snosi Hrvatska udruga profesora francuskog jezika (HUPF)

(troškove prijevoza i smještaja sudionika skupa nisu uključeni).

Voditeljica:

vanjska suradnica za francuski jezik Slavenka Markota, prof.