Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Individualizirani odgojno obrazovni program

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima edukacijsko rehabilitacijskog profila Splitsko- dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Brune Bušića 30, Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Jadranka Bubić, prof. defektolog, Daria Švoranić, prof. defektolog, Luči Lončar, viša savjetnica

Ciljevi: sudionici će se

  • u poznati se sa aktivnostima Osobnog usmjerenog planiranja koje su preduvjet za dobru  izradu   IOOP-a
  • upoznati se sa devet vrsti prilagodbi u okviru IOOP-a
  • unaprijediti vještine izrade IOOP-a

Metode i oblici rada: predavanje, radionica,  primjeri prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983
e-pošta: luci.loncar@azoo.hr