Stručni skupovi / 13. prosinca 2016.

Polazišta za objektivnije vrednovanje učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji skupa pripremljeni su za učitelje razredne nastave s područja Zagrebačke županije županijskih voditeljica Martine Janeš, Nevenke Tomac, Vildane Vogrinec.

Mjesto održavanja: OŠ Eugen Kvaternik, Velika Gorica.

Broj polaznika: 185

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ najkasnije do 19. travnja 2017. godine.

Predavači: dr. sc. Martina Kolar Billege, predavač metodike na Učiteljskom fakultetu, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO, Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica AZOO, učitelji praktičari

Ciljevi: Sadržaji predavanja osmišljeni su s ciljem promišljanja i stjecanja znanja o problematici praćenja, provjeravanja i objektivnijeg ocjenjivanja učeničkih postignuća, ukazivanja na potrebu svestranog sagledavanja učeničkih sposobnosti, posebnosti i razvojnih specifičnosti u procesu ocjenjivanja. Sudionici će biti informirani o suvremenim dokimološkim načelima te načinima evidentiranja , praćenja i provjeravanja i vrednovanja učenika u imenike i e-imenike koji su usklađeni s propisanim školskim sustavom. Bit će upoznati s postupcima ocjenjivanja i pojmom značenja ocjene te neusklađenostima u tom procesu, razumijet će svrhu ocjene, te će znati prepoznati i izabrati primjerene postupke ocjenjivanja posebice u okviru različitih područja nastave hrvatskog  jezika. Steći će saznanja o načinima, kreiranju i provođenju plana podrške učenicima s teškoćama i biti upoznati s primjerima uspješnog rada učitelja s terena.

Metode i oblici rada: plenarna i interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Jasmina Hamer, mag. prim. educ.,
viša savjetnica ,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 068