Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Implicitne pedagogije i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima

Mjesto održavanja: OŠ „Slave Raškaj“ Ozalj, Podgraj 10a, 47280 Ozalj

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 15. srpnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Ante Kolak, doc. dr.sc. Ivan Markić, Mirjana Kazija, prof. i Robert Cimperman, prof.,viši savjetnici AZOO-a, Violeta Vragotuk, prof.

Ciljevi: Motiviranje za aktivno sudjelovanje u provođenju Cjelovite kurikularne reforme:kroz upoznavanje sudionika s nekim okvirima CKR te razlikovanje implicitne od eksplicitnih pedagogija (moći će analizirati životne pozicije kroz četiri točke, izdvojiti devet dimenzija mentalnih modela, promišljati o osobnim implicitnim pedagogijama te izraditi nacrt savjetodavnog rada za svaku dimenziju odgojno-obrazovnog djelatnika).

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, rad u paru, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Senka Soldat, prof.,viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021