Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Implementacija Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni.

Namjena: Program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Hotel „Admiral“, Bana Jelačića 6 , Vinkovci

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna online prijava do 21. ožujka 2016. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić, Ivana Biljan, prof.,  odgojitelji mentori/odgojitelji savjetnici i stručni suradnici mentori/ stručni suradnici savjetnici

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: sudionici će:

  • steći kompetencije oblikovanja i provedbe kurikuluma vrtića,
  • steći znanja o načinima konstrukcije kurikuluma i razumjeti važnost dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa,
  • upoznati vrijednost samorefleksije i evaluacije odgojno-obrazovne prakse za razvoj osobnih, stručnih i profesionalnih kompetencija odgojitelja,
  • razumjeti važnost uloge roditelja i modalitetima uključivanja roditelja i djece kao partnera u konstrukciji kurikuluma i
  • steći uvid i razmijeniti iskustva kvalitetne prakse sa sustručnjacima.

Metode rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad, izlaganje primjera kvalitetne prakse i okrugli stol/vođena rasprava.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelji

viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
Telefon: 01 2785 019
 
viša savjetnica za predškolski odgoj
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01 2785 069
 
viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Telefon: 021 340 996
 
viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051 317 692
viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01 2785 054
 
viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911