Stručni skupovi / 13. prosinca 2012.

Implementacija Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 1. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima mentorima koji će tijekom 2013. godine sudjelovati u stručnom usavršavanju učitelja razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad)

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 20 učitelja mentora razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije – zapad.

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 17. prosinca 2012. do 4. siječnja 2013.

Predavači: mr. Sanja Urek, viša savjetnica AZOO-a, Biljana Petljak Zekić, dipl. uč., viša savjetnica AZOO-a i Igor Rukljač, dipl. uč., viši savjetnik AZOO-a

Ciljevi: učitelji mentori će:

  •  razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa, pedagoška dokumentacija) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja – osposobljenost za uključivanje Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskog građanstva
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i poučavanja te vrednovanja u građanskom odgoju i obrazovanju.

Oblici rada: interaktivna predavanja, skupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Prijave po pozivu

Voditelji

Biljana Petljak Zekić, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200
 
Igor Rukljač, dipl. učitelj, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 014