Stručni skupovi / 26. kolovoza 2013.

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u produženom boravku

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Primorsko-goranske županije koji rade u produženom boravku

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Kozala“, A. Kovačića 21,  Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 1. rujna do 15. rujna 2013.

Predavači: Jasna Vukonić-Žunič, dipl.uč., viša savjetnica, Kim Anić, prof. psihologije, Ana Kurilić, dipl.uč., Irena Bučić-Kliman, dipl. uč., Ana Troskot, dipl.uč., Silvana Šebalj-Mačkić, dipl.uč.

Ciljevi:učitelji će:

  • proširiti kompetencije kvalitetnog vođenja aktivnosti usvajajući primjerene metode rada i poučavanja u produženom boravku
  • upoznati pedagoško-psihološke principe rada u produženom boravku
  • upoznati strukturu i načine implementacije Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u produženom boravku
  • steći znanja o dimenzijama građanske i poduzetničke kompetencije koje trebaju razvijati kod učenika
  • vidjeti primjere dobre prakse provedbe građanskog odgoja i obrazovanja
  • dogovoriti planiranje i programiranje rada u produženom boravku te vođenje pedagoške dokumentacije

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388, e-mail: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr