Stručni skupovi / 26. kolovoza 2013.

Rezultati PIRLS i TIMMS istraživanja u svrhu unapređenja nastave i procesa vrednovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen učiteljima razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7a, Rijeka         

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 5. rujna do 25. rujna 2013.

Predavači: Jasna Vukonić-Žunič, dipl. učiteljica, viša savjetnica i dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ciljevi:učitelji će:

  • biti upoznati s rezultatima Međunarodnog istraživanja o učeničkim postignućima u području čitanja (PIRLS 2011), matematike te prirode i društva (TIMSS, 2011.)
  • analizirati tematske cjeline i kognitivne domene PIRLS-a i TIMSS-a
  • proučiti konstrukciju zadataka korištenih u istraživanjima PIRLS i TIMSS
  • analizirati određivanje općih obrazovnih pristupa u područjima ključnima za buduće učenje
  • propitivati organizaciju nastave i uporabu obrazovnih sredstava u svrhu poboljšanja ishoda učenja
  • biti osnaženi u određivanju globalnih edukacijskih standarda te određivanju jakih i slabih strana ispitivanih znanja u međunarodnom kontekstu
  • upoznati listu za procjenu kvalitete zadataka (LPKZ)
  • uvježbavati sumativno i formativno ispitivanje

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice  

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388, e-mail: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr