Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Šetalište Pazinske gimnazije 11, Pazin

Broj polaznika: 160

Rok prijave: obvezna online prijava od 25. veljače do 26. ožujka 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: red. prof. dr. sc.Karol Visinko, dr. sc. Marina Diković, Irena Peić, prof. i Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u prvom i drugom razredu osnovne škole;
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja;
  • se osposobiti za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume;
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskoga građanstva;
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja.

Oblici rada: interaktivno predavanje,čelni i individualni rad.

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Ivana Jurjević Jovanović, dipl. uč., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/352 073