Stručni skupovi / 24. travnja 2015.

IKT u nastavi matematike osnovne škole

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: OŠ Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 2. rujna 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: viši savjetnik Vesko Nikolaus, prof., vanjski suradnici, sveučilišni profesori

Ciljevi: sudionici će

  • steći nova znanja i razmijeniti iskustva u primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavi matematike u osnovnoj školi
  • primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u radu s učenicima
  • upoznati alate i biti osposobljen primijeniti ih u nastavi matematike
  • na primjerima dobre prakse vidjeti važnost IKT-a u nastavi matematike

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 317 690