Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

III. modularno usavršavanje: Komunikacijske i voditeljske vještine – Timski rad i suradnja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije ta nastavnika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

Broj polaznika: 13

Rok prijave: obvezna prijava do 10. lipnja 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Borna Lulić, voditelji ŽSV-a, više savjetnice za hrvatski jezik Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Marjana Češi i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  • uočiti obilježja tehnika asertivnog, uvažavajućeg i suradničkog komuniciranja
  • razumjeti koncept asertivnosti te znati kako upotrijebiti vještine asertivnosti i strategija uvjeravanja u situacijama kada je potrebno riješiti dvojbu i zastupati svoje mišljenje
  • znati objasniti i nabrojati faze razvoja tima te prepoznati prepreke koje se javljaju u pojedinim fazama
  • usvojiti principe davanja feedbacka i znati objasniti koja je razlika između sendvič i dijamant modela davanja feedbacka te demonstrirati obje tehnike u zahtjevnim razgovorima
  • moći primijeniti prilagođene motivacijske alate i tehnike za pomoć pri samomotivaciji i motivaciji za vođenje učenika u razredu
  • uvidjeti dugoročnu moć gradnje povjerenja i win-win sporazuma naspram ostalih načina i stajališta međuljudske interakcije
  • znati primijeniti kreativne i učinkovite metode donošenja odluka u timskoj suradnji

Metode i oblici rada: individualni rad sudionika, interaktivna predavanja, rasprava, vježbe, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Voditeljica:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 01801/2785 018