Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

III. modul: razvoj komunikacijskih vještina u digitalnom okruženju – Učiti kako učiti – Vrednovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Mjesto održavanja: Rijeka, Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 18. travnja 2019. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dott. Matteo Cornacchia, dott.ssa Elisabetta Madriz, dr.sc. Gianna Mazzieri Sanković, prof. Iva Peršić

Ciljevi:

  • – sudionici će razlikovati i primijeniti elemente uspješne komunikacije u digitalnom okruženju
  • – sudionici će razlikovati i primijeniti elemente vrednovanja i ocjenjivanja prema kurikularnoj reformi
  • – sudionici će razviti i osmisliti osobni pristup pripreme za postizanje obrazovnih ishoda u digitalnom okruženju
  • – sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ——–

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu

Patrizia Pitacco, dipl. def.

Telefon: 051/317 699

e-pošta: patrizia.pitacco@azoo.hr