Stručni skupovi / 3. siječnja 2017.

III. državni skup za logopede „Procjena i tretman specifičnih teškoća u učenju – novi pristupi“

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima logopedima

Mjesto održavanja: Pula, Hotel Pula

Broj polaznika: od 100 do 150

Rok prijave: 15. veljače 2017.

Predavači: dr.sc. Mirjana Lenček, dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Robert Cimperman, prof., praktičari

Ciljevi: stručni suradnici logopedi usvojit će nove kompetencije s područja procjene i tretmana specifičnih teškoća u učenju

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

Robert Cimperman, viši savjetnik, Vladimira Brezak, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 320382