Stručni skupovi / 23. listopada 2014.

II. Međunarodni Simpozij Koraci ta budućnost bez nasilja-nasilje i mladi

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni, jednodnevni

Namjena: Na Simpoziju se očekuju sudionici iz područja zdravstvene i socijalne zaštite, prosvjetne djelatnosti i mladih, policije, sudstva i državnog odvjetništva, medija… Organizacijski odbor Simpozija kontaktirao je plenarne i pozvane predavače, koji će nam se obratiti usmenim izlaganjima.

Mjesto održavanja: Simpozij će se održati u Opatiji, u hotelu Adriatic, s početkom u 09:00 sati

Broj polaznika: 200 cca

Rok prijave: Obvezna online prijava zzjzpgz@gmail.com

Predavači:

doc.dr.sc. Ivana Milas Klarić  – Pravobraniteljica za djecu RH
prim.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med., zamjenik ravnatelja
prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica
prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, prof.psih., ravnateljica,  Tea Brezinšćak, mag. psih. i Ana
prim.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med
dr.sc. Hajrija Mujović-Zornić, dipl.iur. i dr.sc. Marta Sjeničić, dipl.iur.
mr.sc. Zlata Torbarina, prof.
Sandro Kresina, dr.med., dr.sc. Tatjana Čulina, dr.med., Nataša Dragaš-Zubalj, dr.med., Helena Glibotić Kresina, dr.med., Anton Milohanić, dr.med.
Srebrenka Šantić, dipl.iur., sutkinja
prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dipl.iur.
dr.sc. Dalida Rittossa, dipl.iur
Sanja Mišović Kalanj, prof.psih., ravnateljica
Marijana Žunić, dipl.uč., voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije
Dražen Magdić, dipl.ing.,  načelnik
Srebrenka Šantić, dipl.iur., sutkinja
prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dipl.iur.
dr.sc. Dalida Rittossa, dipl.iur
Sanja Mišović Kalanj, prof.psih., ravnateljica
Marijana Žunić, dipl.uč., voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije
Dražen Magdić, dipl.ing.,  načelnik
prof.dr.sc. Gordana Vilović i prof.dr.sc. Stjepan Malović
Branko Mijić
Biserka Belić
Ivana Paradžiković
mr.sc. Stjepka Popović, prof.soc.
doc.dr.sc. Daniela Šincek, prof.psih.
John Crownover
Natko Gereš, dr.med.
mr.sc. Nataša Bijelić, prof.
mr.sc. Tamara Žakula Desnica, prof. psih.
Nataša Jelenić Herega, univ. spec. psih. Savjetovanja i Nenad Karabaić, prof. soc. pedagog
Zoran Stevanović
Sanja Škorić, upr.prav. 

Ciljevi:

Ovim Međunarodnim Simpozijem želimo se pridružiti obilježavanju Međunarodnog dana prava djeteta, kao i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Problem nasilja se u posljednje vrijeme često ističe kao jedna od vodećih tema skupova, istraživanja, medija… Posebice se s tom problematikom povezuju sudstvo, školstvo, socijalna skrb, zdravstvo, ali, činjenica jest da je to problem društva u cjelini. Svaki navedeni segmet društva odgovoran je sa svog aspekta za pojavnost i prevenciju nasilja, međutim, praksa pokazuje nedovoljnu međusektorsku povezanost. Stoga je cilj Simpozija, kako ukazati na problem nasilja u društvu, probleme vezane za prepoznavanje nasilja, prijavu sumnje na nasilje, postupak s nasilnikom i žrtvom nasilja, tako i omogućiti upravo međusektorsku suradnju koja je nedostatna. Također, želja je istaknuti primjere dobre prakse, kako iz Hrvatske, tako i iz regije, koji mogu poslužiti kao platforma za predlaganje mogućih rješenja

Metode i oblici rada: Predavanja stručnjaka, rasprava i prezentacije postera.

Vrednovanje: Napominjemo da će se sudjelovanje na Simpoziju bodovati sukladno propozicijama svih zastupljenih Komora.

Napomena: Predviđeni iznos kotizacije je 200,00 Kn, kako za aktivne, tako i za pasivne sudionike. Kotizacija obuhvaća kongresne materijale, ručak, pauze za kavu, cocktail party. Iznos kotizacije za studente je 50,00 Kn. Učenici osnovnih i srednjih škola oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Voditelj:

Ines Lazarević Rukavina, struč.spec.oec.                                                        
v.d. voditeljica Odsjeka za prevenciju nasilja