Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

I. dio modularnog stručnog usavršavanja Komunikacijske i voditeljske vještine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije ta nastavnika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Gimnazija Varaždin

Broj polaznika: 13

Rok prijave: obvezna prijava do 18. prosinca 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: voditelji ŽSV-a učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, više savjetnice za hrvatski jezik Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Marijana Češi i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  • izabrati i planirati učinkovite komunikacijske vještine rada sa sustručnjacima
  • razvijati organizacijske sposobnosti za primjenu učinkovitih strategija pripreme i vođenja različitih interaktivnih oblika rada sa sustručnjacima
  • razvijati i unaprijediti sposobnosti uspješnoga ostvarivanja zadataka, prilagođavanja u različitim komunikacijskim situacijama, u suradničkom radu i u različitom radnom okružju
  • raspraviti o učinkovitom poučavanju kognitivnim i metakognitivnim strategijama u nastavi hrvatskoga jezika

Metode i oblici rada: individualni rad sudionika, interaktivna predavanja, rasprava, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Voditeljica:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 018