Stručni skupovi / 29. travnja 2014.

Hrvatski pravopis i Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima 3. i 4. razreda razredne nastave Krapinsko-zagorske županije.

Mjesto održavanja: Zabok, Đački put 1, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ana Vukušić Mahin, prof., Ružica Kotarski, prof., Božica Mandić, dipl. učit., Snježana Štefek-Borovčak, dipl. učit., dr. sc. Kata Lučić

Ciljevi: sudionici će:

  • biti upoznati s promjenama u Hrvatskome pravopisu
  • upoznati promjene u pisanju pisanih slova
  • steći temeljne spoznaje o odrednicama Kurikuluma GOO-a i mogućnosti njegove implementacije u nastavni plan i program, o pitanjima koja se aktualiziraju pri oblikovanju i izvođenju nastave usmjerene na kompetencijski pristup te promišljati o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a
  • sudjelovati u oblikovanju zadane teme iz Kurikuluma GOO-a u nastavi likovne kulture.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, pedagoške radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: donijeti Kurikulum GOO-a, kolaž-papir, novine, časopise u boji, škare, ljepilo.

Voditelj:

dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-024
E-adresa: kata.lucic@azoo.hr