Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Hrvatski nacionalni program za nastavnike u CERN-u

Razina i vrsta stručnog skupa: međudržavni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima i učiteljima fizike Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: CERN (Europska organizacija za nuklearna istraživanja), Ženeva, Švicarska

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 1. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: hrvatski znanstvenici na radu u CERN-u

Ciljevi:

  • provesti program predavanja i posjet laboratorijima
  • osposobiti se za korištenje dobivenih radnih materijala u razrednom odjelu

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, demonstracijski pokusi; frontalni, grupni, individualni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditelj:

Gordan Pihač, prof., viši savjetnik za fiziku

Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu

telefon: 01/2875 063

e-pošta: gordan.pihac@azoo.hr