Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi srednjih škola, voditelji županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke,Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Srednja škola Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna online prijava do 11. veljače 2013. (do popune mjesta) na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Žarko Bošnjak, prof., Miljenka Galić, prof.,mr. sc. Majda Fajdetić

Ciljevi: 

Opći cilj: unaprijediti kvalitetu rada stručnih suradnika pedagoga.

Specifični ciljevi:opisati uređenje sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj (HKO); usporediti razinu kvalifikacija radi prepoznavanja i razumijevanja kvalifikacija (Europski kvalifikacijski okvir (EQF);

Oblici rada: Predavanje i skupni/grupni rad (predavanje, razgovor, rad na tekstu, iskustveno i otvoreno učenje).

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.

Napomena: Voditelji Županijskih stručnih vijeća i stručni suradnici pedagozi mentori i savjetnici donose primjere savjetodavnih razgovora iz svakodnevne prakse.

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice, 
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;