Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Hrvatski jezik u kurikuralnoj reformi i učenici s teškoćama u okviru kurikuralne reforme

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima Hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama Vukovarsko-srijemske županije (osim grada Županje s okolicom i grada Vinkovaca)

Mjesto održavanja: Ilok, Kurija Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistrana 5 (plenarni dio)  i Srednje škola Ilok, Trg Matije Gupca 168 (radionice)

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Ksenija Romstein, Nada Galić, prof., Snježana Petrič Glavaš, prof., Anita Šojat, prof., Anđa Suvala, prof.

Ciljevi: sudionici će se upoznati  s četvrtom inačicom Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik: s ciljevima, predmetnim područjima i vrednovanjem, sudionici će dobiti nove spoznaje koje se odnose na pripremu i provedbu individualiziranog pristupa i prilagođenog programa, proširiti znanja o prilagodbi vrednovanja učenikovih znanja, vještina, prepoznati tehnike i metode stvaranja poticajnog okruženja za učenje i prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju, promicati toleranciju i prihvaćanje različitosti između učenika, planirati odgovarajuće strategije poučavanja učenika s teškoćama u razvoju, dobiti osnovne informacije o metodi rada i komunikaciji s roditeljima, primjenjivati kurikulska načela i pristupe prema učenicima s teškoćama u nastavi hrvatskoga jezika, implementirati stečena znanja i vještine u izvedbu nastavnoga programa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Anđa Suvala
viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 031 284 908