Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Hrvati u Habsburšoj monarhiji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici povijesti iz Zadarske,  Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji

Mjesto održavanja: Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split

Broj polaznika: 170

Rok prijave: obvezna prijava do 16. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, viša savjetnica; doc. dr. sc. Mladenko Domazet, prof. dr. Marko Trogrlić, prof. dr. Josip Vrandečić, doc.dr. Aleksandar Jakir, doc. dr. Edi Miloš

Ciljevi: sudionici će razumijeti određene događaje i procese iz prošlosti na temelju najnovijih historiografskih spoznaja i  interpretacija; uočiti razlike u povijesnim interpretacijama pojedinih događaja iz prošlosti i razumijeti razloge koji su doveli do toga; osvijestiti važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja; integrirati novostečene spoznaje u nastavni program povijesti

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja i tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
Telefon: 023/254 191