Stručni skupovi / 24. ožujka 2015.

HPKZ – Proljetna škola učitelja i odgojitelja – Dijete u središtu kurikularnih promjena

Razina i vrsta stručnog skupa: državni,  trodnevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima,  stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave

Mjesto održavanja: Mjesto održavanja:  Četiri opatijska cvijeta, Opatija 

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 26. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači:

prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ-a
dr. sc. Boris Jokić, IDIZ
Vinko Filipović, prof.
dr. sc. Martina Kolar Billege, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Karol Visinko, Filozofski fakultet u Rijeci
Mihaela Adamović, dipl. iur., načelnica Samostalnog sektora inspekcijskih poslova MZOS-a
Lautaro Galinović, prof., MZOS
mr. sc. Vlade Dragun, OŠ Sućidar, Split
Igor Rukljač, mag. prim. educ., OŠ Kajzerica, Zagreb
Diana Atanasov Piljek, prof., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu                                                 
Ružica Jemeršić, mag. prim. educ., NCVVO

Ciljevi: sudionici će:

  • razumjeti važnost osuvremenjivanja odgojno-obrazovnog sustava
  • uočiti ulogu učitelja i odgojitelja kao nositelja i izvoditelja programa u kontekstu aktualnih promjena
  • raspravljati o svrhovitosti kurikularnih promjena s obzirom na dijete i društvo u suvremenom kontekstu
  • kritički promatrati aktualne sadržaje odgoja i obrazovanja
  • raspravljati o značenju ocjene kao povratne informacije djeci, roditeljima i zainteresiranim subjektima u sustavu
  • ovladati elementima zakonskih odredbi u odgoju i obrazovanju
  • biti motivirani za daljnje stručno usavršavanje u ovom području.

Metode i oblici rada:

–   predavanja kombinirana s aktivnošću sudionika
–   rad u malim skupinama – radionice i prikazi prakse
–   razmjena iskustava

Vrednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i predavača (od strane nositelja programa)

Napomena: 

Organizacija:

Hrvatski pedagoško-književni zbor u suradnji s
Agencijom za odgoj i obrazovanje i
Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba