Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Harfa i kompozicija

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima harfe i nastavnicima teorijskih glazbenih predmeta

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 10. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavač: Sylvian Blassel, Francuska, harfist, dirigent, kompozitor

Ciljevi: učitelji i nastavnici će usavršiti znanje i vještine u radu s ansamblom harfi i priređivanju notnog teksta za ansamble

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena

Voditelj:

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
telefon: 01/2785 013
e-pošta: alica.hergesic@azoo.hr