Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Habilitation d’examinateurs-correcteurs pour le DELF A1, A2, B1, B2

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima francuskog jezika (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, mentorima i savjetnicima, voditeljima ŽSV-a, ostalima…)

Mjesto održavanja: Osnovna škola Petra  Preradovića Zadar, Trg Petra Preradovića 1,

 23 000 Zadar.

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sylvie Lepage, Département évaluation et certifications, CIEP,

Maja Lukežić Štorga, prof., Slavenka Markota, prof., Mirjana Franić, prof.

Ciljevi: sudionici će analizirati ispite DELF (Diplôme d’études en langue française) za razine A1, A2, B1, B2, upoznati principe valjanog ispravljanja i vrednovanja pogrešaka u pisanom i usmenom dijelu ispita, te će razvijati potrebne kompetencije za ispravljača-ispitivača navedenih ispita.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, individualni, grupni, rad u paru, frontalni…

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa.

Napomena: stručni skup organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i Francuski institut, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj

Voditeljica:

vanjska suradnica za francuski jezik Slavenka Markota, prof.

e-mail: slavenka.markota@azoo.hr