Stručni skupovi / 13. studenoga 2013.

Građanski odgoj i održivi razvoj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici kemije, biologije i geografije

Mjesto održavanja: Zadar, Hotel Donat  i Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 1. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, prof. dr. sc. Velimir Srića,  prof. dr. sc. Željka Šiljković, prof. dr. sc Ines Radanović, doc. dr. sc. Dubravka Spevec, dr.sc. Boris Jokić, dr. sc. Žaklin Lukša, mr. sc. Sonja Prelogović, Žana Počuća, prof., Irena Brnada, prof., Tanja Černeka, prof., Miroslav Kanisek, prof., Biserka Juhar Tomašević, prof., Ivana Biljan, prof., Jadranka Vučković, prof., mr. sc. Marina Luetić, prof., više savjetnice za biologiju, kemiju i geografiju.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći odgovoriti na pitanja:

  • Kako kod učenika razvijati kreativnost, poduzetnost, kritičko promišljanje, odgovornost i empatiju?
  • Kako poticati razvoj vrijednosnog sustava i pozitivnih stavova kod učenika?
  • Kako razvijati umijeće komuniciranja, pregovaranja i uvjerljivosti u prezentiranju svojih argumenata?
  • Kako u svakodnevnom radu i u učionici poučavati demokraciju, primjenjujući demokratska načela i procedure?
  • Kako provoditi istraživačko učenje i kako doći do istraživačkih pitanja?
  • Kakav je aktualni društveni trenutak i kontekst za provedbu obrazovanja za održivi razvoj te kakvi resursi za njegovu potporu postoje?
  • Kakva su dosadašnja iskustva u eksperimentalnoj provedbi građanskog odgoja te kakvi resursi stoje na raspolaganju? 

Metode i oblici rada: Predavanja, radionice, kratka izlaganja sudionika, rasprava.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika.

Napomena: Skup je zajednički za učitelje i nastavnike Biologije, Geografija i Kemije, s mogućnošću biranja radionica prema sadržajima predmeta. Sudionici se pozivaju voditeljici programa NAJKASNIJE  do 1. ožujka 2014. prijaviti kratko (10 minutno) izlaganje o iskustvima dobre prakse u provedbi programa i aktivnosti obrazovanja za održivi razvoj i građanskog odgoja.

Voditelj:

Gordana Cecić-Sule, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021/340 984
 
dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr
 
Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074