Stručni skupovi / 28. svibnja 2014.

Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave u zvanju mentora i savjetnika te voditeljima županijskih stručnih vijeća

Mjesto održavanja: Hotel Aurora, Sunčana uvala 4, Mali Lošinj

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna online prijava od 25. ožujka do 12. lipnja 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Vinko Filipović, prof., prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš, izv. prof. art. Siniša Reberski, Nevenka Lončarić, prof.,  dr. sc. Božo Skoko, Marko Pandža, dipl. ing., dr. sc. Draženko Tomić, prof. dr. sc. Igor Radeka, prof. dr. sc. Branislava Baranović, dr. sc. Boris Jokić, Milan Majerović Silinović, dipl. novinar, Jelena Pavičić Vukičević, prof., mr. Ljiljana Klinger

Ciljevi:

Sudionici će:

  • biti upoznati sa Strategijom stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje (2014 – 2020),
  • biti upoznati s novim početnim oblikom pisma i univerzalnim školskim rukopisom
  • usvojiti teorijska znanja građanskog odgoja i obrazovanja – osposobiti se za uključivanje Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume,
  • razvijati profesionalne kompetencije potrebne za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja,
  • razumjeti strukturu Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja,
  • ojačati građanska znanja, vještine i stavove prema strukturnim dimenzijama građanske kompetencije (ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i  ekološke),
  • upoznati se s eksperimentalnom provedbom Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja (primjer iz prakse).

 Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, refleksije i rasprave

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Zbog boljeg praćenja sadržaja stručnog skupa molimo sudionike da dobro prouče Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.

Nakon 20. svibnja 2014. bit će otvorena prijava i za učitelje razredne nastave koji nemaju zvanje mentora i savjetnika.

Voditelji:

Biljana Petljak Zekić, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 051/686 200
 
Jadranka Domazet, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 021 340 985
 
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 051/352 073