Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Građanski odgoj i obrazovanje i Zdravstveni odgoj u funkciji društvenog razvitka / Educazione civica

Nastavni predmet / Područje: Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina – talijanska nacionalna manjina / Formazione nella lingua delle minoranze nazionali – minoranza nazionale italiana

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni / Interregionale, di una giornata

Namjena: skup je namijenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima obrazovnih ustanova talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il programma è mirato ai docenti e agli psicopedagogisti delle istituzioni scolastiche della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: OŠ – SE „Dolac“, Dolac 12, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 23. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu / notifica obbligatoria entro il 23 agosto 2014 sul sito www.ettaedu.eu

Predavači: Patrizia Pitacco

Ciljevi: Sudionici će:

  • odrediti i osvijestiti ključne pojmove građanskog odgoja i obrazovanja i zdravstvenog odgoja te razvijati metodologiju analize i odabira tema i izvora za primjereno planiranje nastave / diventare consapevoli dei contenuti chiave di educazione civica e alla salute, nonché acquisire la metodologia di analisi e scelta degli argomenti e delle fonti per la realizzazione degli stessi
  • sudionici će osvijestiti potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / diventare consapevoli della necessità di sviluppare un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento
  • sudionici će primjenjivati novostečena znanja na metodičkom oblikovanju nastave / essere in grado di applicare le conoscenze e le nozioni acquisite nel corso dell’attuazione dell’intervento didattico

Metode i oblici rada: Interdisciplinarni, frontalni rad, radionice / Multidisciplinare, frontale, attività di laboratorio

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’organizzatore

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu / Consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Tel.: 051/317 699
E-adresa: patrizia.pitacco@azoo.hr