Stručni skupovi / 14. travnja 2014.

Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeće iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 10. do 20. travnja 2014.

Predavači: Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ, viša savjetnica, Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica, mr. Ljiljana Klinger, ravnateljica, Renata Relić, mag. prim. educ.

Ciljevi: Učitelji će:

  • biti upoznati sa načinima implementacije Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja temeljem dvogodišnjeg iskustva djelatnika škole u kojoj se eksperimentalno provodi program
  • biti upoznati s pripremom i provedbom Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije u razrednoj nastavi
  • steći znanja o dimenzijama građanske (i poduzetničke) kompetencije koje mogu razvijati kod učenika razredne nastave
  • vidjeti primjere dobre prakse

Oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelji:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
telefon: 051/320 388
E-adresa: jasna.vukonic-zunic@azoo.hr

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,  Trpimirova 6, Rijeka
telefon: 051/352073
E-adresa: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr