Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeće iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, Zagreb

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 10. do 20. travnja 2014.

Predavači: Jasna Vukonić-Žunič, mag.prim.educ, viša savjetnica, viša savjetnica, mr. Ljiljana Klinger, ravnateljica, Renata Relić, mag.prim.educ.

Ciljevi: Učitelji će:

  • biti upoznati sa načinima implementacije Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja temeljem dvogodišnjeg iskustva djelatnika škole u kojoj se eksperimentalno provodi program
  • biti upoznati s pripremom i provedbom Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije u razrednoj nastavi,
  • steći znanja o dimenzijama građanske (i poduzetničke) kompetencije koje mogu razvijati kod učenika razredne nastave,
  • vidjeti primjere dobre prakse

Oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag.prim.educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka, telefon: 051/320 388,