Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Građanski odgoj i komunikacija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Mjesto održavanja: Osnovna škola Nad lipom 13/1, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 19. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači:

mr.sc. Sanja Jelić: Ljudska prava, dostojanstvo ,slobode i odgovornost u sklopu razreda i škole

prof. dr. Ljiljana Igrić: Prava djece s teškoćama

prof. dr. sc. Snježana Sekušak: Komunikacija predavanje i radionica

dr. sc. Ljiljana Pintarić: radionica komunikacija

Ciljevi: sudionici će dobiti teorijska znanja o uspješnoj komunikaciji, iskusiti kroz radionice uspješnu komunikaciju učitelj – stručni suradnik – roditelj, upoznati ljudska prava, slobode i odgovornosti te prava djece s teškoćama

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr